Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

3/10/2017 2:43:29 PM


Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 Trình tự thực hiện
   Bước 1: Cơ sở gửi Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Bước 2: Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.
Bước 3: Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.
 Cách thức thực hiện
  Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả -Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm- Số 424 Nguyễn Thái Học- Tp Quy Nhơn.
 Thành phần, số lượng hồ sơ
  I. Thành phần hồ sơ bao gồm
  1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (Theo Mẫu 4 Thông tư 26/2012/TT-BYT)
  2. Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);
  3. Giấy chứng nhận (Bản gốc);
  4. Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng);
  5. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết
  07 ngày làmviệc
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
  Tổ chức
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
  Giấy chứng nhận.
  Lệ phí
  Chưa có quy định
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
  Mẫu 4: Đơn đề nghị đổi cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm
  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
  Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
  1- Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
3- Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Back To Top