CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

6/1/2018 9:30:11 AM


Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm
Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.
Biểu mẫu hồ sơ
Đơn đề nghị đổi cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (Theo Mẫu 4 Thông tư 26/2012/TT-BYT)
Thành phần hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận: (Theo mẫu).
  2. Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở).
  3. Giấy chứng nhận (Bản gốc).
  4. Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng).
  5. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
Nộp hồ sơ
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nơi nhận:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết
07  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nhận kết quả
- Nơi nhận:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nội dung trả lời: Giấy chứng nhận hoặc Công văn trả lời lý do không cấp giấy.
Phí, lệ phí
Chưa quy định.
Thông báo công khai trên website của Chi cục- http://atvstpbinhdinh.gov.vn
Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy xác nhận.

Back To Top