CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

6/1/2018 9:41:18 AM


Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Đối tượng áp dụng
Tổ chức đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
Biểu mẫu hồ sơ
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT).
Thành phần hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ:
-  Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo mẫu).
- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng).
- Bản sao kết quả khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Nộp hồ sơ
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nơi nhận:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết
07  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nhận kết quả
- Nơi nhận:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nội dung trả lời: Giấy chứng nhận hoặc Công văn trả lời  lý do không cấp giấy.
Phí, lệ phí
Chưa quy định
Thông báo công khai trên website của Chi cục- http://atvstpbinhdinh.gov.vn
Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

Back To Top