CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

6/1/2018 9:37:54 AM


Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Đối tượng áp dụng
Cơ sở do Sở Kế hoạch và Đầu tư  cấp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tương đương (Trừ Nhà hàng trong khách sạn).
Cơ sở do UBND quận/huyện/thành phố  cấp GĐKKD có quy mô phục vụ từ 200 suất/lần trở lên (Trừ Nhà hàng trong khách sạn).
Biểu mẫu hồ sơ
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Theo Mẫu số 01 của Thông tư số 47/2014/TT-BYT)
Thành phần hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1).
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề. (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
 3. Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP, bao gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở.          
    + Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống.
+ Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
5. Giấy xác nhận kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Chú ý: Đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế, phải có kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
Nộp hồ sơ
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nơi nhận:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết
15  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nhận kết quả
- Nơi nhận:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nội dung trả lời: Giấy chứng nhận hoặc Công văn trả lời lý do không cấp giấy.
Phí, lệ phí
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
- Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000đồng/lần/cơ sở.
- Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000đồng/lần/cơ sở.
Thông báo công khai trên website của Chi cục- http://atvstpbinhdinh.gov.vn
Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

Back To Top