Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6/13/2019 9:04:13 AM


Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Đối tượng áp dụng
- Các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế (Trừ thực phẩm bảo vệ sức khỏe)
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
    + Cơ sở do Sở Kế hoạch và Đầu tư  cấp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tương đương (Trừ Nhà hàng trong khách sạn).
     + Cơ sở do UBND quận/huyện/thành phố  cấp GĐKKD có quy mô phục vụ từ 200 suất/lần trở lên (Trừ Nhà hàng trong khách sạn).
Biểu mẫu hồ sơ
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP
Thành phần hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu).
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);
3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, cụ thể:
- Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm:
  +Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;
  + Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
  - Đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống:
  + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;                       
  + Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
  + Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
4. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế tuyến huyện trở lên cấp.
5. Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.
II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ
Nộp hồ sơ
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nơi nhận: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Định (ĐC: 424 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn)
- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nhận kết quả
- Nơi nhận:  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Định.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nội dung trả lời: Giấy chứng nhận hoặc Công văn trả lời lý do không cấp giấy.
Phí
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000 đồng /lần/cơ sở
Đối với cơ sở sản xuất khác được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở
Đối với  cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng /lần/cơ sở
Đối với  cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng /lần/cơ sở

Back To Top