CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

6/1/2018 9:25:51 AM


Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Đối tượng áp dụng
a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; nước đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm).
b) Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
Biểu mẫu hồ sơ
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (Mẫu 1 Thông tư 26/2012/TT-BYT).
Thành phần hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu).
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao).
3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:
a) Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh.
b) Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
4. Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:
5. Giấy xác nhận đủ sức khỏe chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Chú ý: Đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế, phải có phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm.
II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ
Nộp hồ sơ
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nơi nhận:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết
15  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nhận kết quả
- Nơi nhận:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nội dung trả lời: Giấy chứng nhận hoặc Công văn trả lời lý do không cấp giấy.
Phí, lệ phí
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
- Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000đồng/lần/cơ sở.
- Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 3.000.000đồng/lần/cơ sở.
Thông báo công khai trên website của Chi cục- http://atvstpbinhdinh.gov.vn
Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

Back To Top