CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

6/1/2018 9:50:46 AM


Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo
Đối tượng áp dụng
1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo.
Biểu mẫu hồ sơ
Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 10 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;
Thành phần hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1) Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu
2) Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
3) Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
4) Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
5) Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.
II. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Nộp hồ sơ
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Nơi nhận:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Nhận kết quả
- Nơi nhận:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần
- Nội dung trả lời: cấp Giấy giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Công văn trả lời lý do không cấp giấy
Phí, lệ phí
Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế: 1.200.000 đồng/lần/sản phẩm.
Thông báo công khai trên website của Chi cục- http://atvstpbinhdinh.gov.vn
Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy xác nhận.

Back To Top