XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

6/1/2018 10:48:50 AM


Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Định thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 6 năm 2018
         Theo kế hoạch, ngày 15/6/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định sẽ tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh.
          Nội dung xác nhận bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Kiến thức chung là các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, các mối nguy an toàn thực phẩm, điều kiện và phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hành tốt an toàn thực phẩm.
          Chi tiết xin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ, Điện thoại: 0256.3946793, 0256.3946794 để đăng ký tham gia xác nhận kiến thức./.

Back To Top