Tập huấn nâng cao công tác đảm bảo An toàn thực phẩm cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện

11/29/2017 10:45:22 AM


Tập huấn nâng cao công tác đảm bảo An toàn thực phẩm cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện.

Ngày 28/11/2017 Viện Pasteur Nha Trang phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Định tổ chức buổi tập huấn nâng cao công tác đảm bảo An toàn thực phẩm cho các cán bộ tuyến tỉnh/huyện.
Tham gia lớp tập huấn hơn 50 các cán bộ chuyên trách về công tác An toàn thực phẩm của tuyến tỉnh/huyện, các cán bộ Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, phòng Kinh tế - hạ tầng, phòng Nông nghiệp huyện/ thị xã trên địa bàn toàn tỉnh


 
Các nội dung triển khai bao gồm: Công tác phối hợp hoạt động quản lý nhà nước về ATTP; Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; Truyền thông nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; Kiểm soát, phòng chống ngộ độc thực phẩm; Điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm; Phương pháp lấy mẫu thực phẩm phục vụ kiểm tra, giám sát An toàn thực phẩm; Thực trạng VSATTP thức ăn đường phố; Vệ sinh An toàn thực phẩm trong mùa bão lũ.
Tại lớp tập huấn, các học viên trao đổi, nêu ý kiến trong việc quản lý về an toàn thực phẩm tại địa phương. Sau khi tập huấn, các cán bộ quản lý ATTP của tuyến huyện/xã/thị trấn đã nắm bắt rõ hơn về công tác quản lý an toàn thực phẩm và được trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý an toàn thực phẩm./.
Phòng Nghiệp Vụ
 
 

Back To Top