KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

10/17/2018 2:21:43 PM


TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA KIỂM TRA VỀ ATTP TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH
 

       * Tại tuyến tỉnh

      Thực hiện Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm (BCĐ LN VVSATTP) đã xây dựng Kế hoạch số 44/KH-BCĐ và Quyết định số 2869/QĐ-SYT ngày 04/9/2018 về việc Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018, thành lập 03 đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra trên địa bàn toàn tỉnh.
         
       * Tại tuyến huyện

   
       Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 04/9/2018 về việc Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018, các Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đã chỉ đạo triển khai tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn.
       
        * KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA CƠ SỞ THỰC PHẨM

          - Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra
          Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra được thành lập: 176 đoàn.
          Trong đó:
          + Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 03 đoàn.
          + Số đoàn kiểm tra tuyến huyện: liên ngành:12 đoàn.
          + Số đoàn kiểm tra tuyến xã: liên ngành: 148 đoàn, chuyên ngành 13 đoàn.
          - Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở
       Tổng số cơ sở được kiểm tra là 1511 cơ sở, số cơ sở đạt là 1429 cơ sở chiếm 94,6%, có 22 cơ sở bị xử phạt (chiếm 1,5%) với số tiền phạt là 63.150.000 đồng;,có 60 cơ sở có vi phạm nhưng không bị xử lý (nhắc nhở) chiếm 3,9%.

          TẢI BÁO CÁO TẠI ĐÂY
 

Back To Top