Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh

5/31/2018 10:52:19 AM


THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM VỀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
 
Trong mùa nắng nóng, các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai  tăng cường sản xuất để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân.
Việc thực hiện các biện pháp quản lý, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở nước uống đóng  chai  là vô cùng cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Thực hiện Quyết định số 1194/QĐ-SYT ngày 04/5/2018 của Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra chuyên ngành về  an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Bình Định,  Đoàn thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai từ ngày 16/5/2018 đến ngày 31/5/2018 với hình thức thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất.

 
Mục đích của đợt thanh tra là thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, qua đó kịp thời phát hiện những cơ sở vi phạm quy định về ATTP, yêu cầu cơ sở thực hiện ngay các biện pháp khắc phục; xử lý và kiến nghị xử lý các cơ sở vi phạm theo đúng quy định./.
 
Phòng Công tác thanh tra
 
 

Back To Top