THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢ DANH CÁN BỘ Y TẾ ĐỂ BÁN SÁCH

12/26/2018 10:17:55 AM


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện các tổ chức, cá nhân giả danh cán bộ công tác trong ngành Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để bán các loại sách, tài liệu liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cảnh giác và tuyệt đối không mua sách, tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có đối tượng liên hệ bán sách, đề nghị thông báo cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Phòng Y tế tại địa phương để phối hợp xử lý.
Số điện thoại liên hệ: 02563 946794 hoặc 0947731045 (Phụng).

Back To Top