Thông báo Chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm qua Bưu điện

7/9/2018 5:51:39 PM


THÔNG BÁO
Chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm qua Bưu điện

 
              Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giúp người dân và doanh nghiệp giảm thiểu tối đa mọi phiền hà và tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian trong thực hiện các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm. 
              Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Bình Định thực hiện việc chuyển trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) về an toàn thực phẩm qua dịch vụ bưu chính đến về tận địa chỉ các tổ chức, cá nhân yêu cầu, bắt đầu từ ngày 15/7/2018.
               Bưu điện tỉnh Bình Định sẽ tham gia hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ và bảo đảm an toàn trong việc trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đến tận địa chỉ người dân. Đảm bảo chuyển phát đúng thời gian quy định.
              Để chuyển trả kết quả thủ tục TTHC đến khách hàng tốt nhất, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định đề nghị khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin sau: 
          - Họ và tên người nhận,
­­­­          - Tên cơ sở (nếu có),
        - Địa chỉ nhận cụ thể như số nhà, đường phố,  tổ/xóm, thôn/khu vực, xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố/thị xã, tỉnh (có thể ghi thêm đặc điểm nhận biết nơi cư trú).
          - Số điện thoại di động và điện thoại bàn (nếu có).
 
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định

Back To Top