Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6/13/2019 9:04:13 AM - Các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế (Trừ thực phẩm bảo vệ sức khỏe) - Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: + Cơ sở do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tương đương (Trừ Nhà hàng trong khách sạn). + Cơ sở do UBND quận/huyện/thành phố cấp GĐKKD có quy mô phục vụ từ 200 suất/lần trở lên (Trừ Nhà hàng trong khách sạn).

Back To Top