Tìm kiếm văn bản

Lĩnh vực: Hình thức văn bản:  
Cấp ban hành: Từ khóa: ;

Danh sách văn bản

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
115/2018/NĐ-CP 02/02/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về:
1. Thủ tục tự công bố sản phẩm.
2. Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm.
3. Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen.
4. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
5. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu.
6. Ghi nhãn thực phẩm.
7. Quảng cáo thực phẩm.
8. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
9. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm.
10. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
11. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Tải về

Còn hiệu lực

Số 1976/SYT-NVY 05/09/2017

Tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2017
Tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2017

Tải về

43/2017/NĐ-CP 01/06/2017

Nghị đinh quy đinh về ghi nhãn hàng hóa
Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa xuất nhập khẩu

Tải về

Còn hiệu lực

CV686 15/04/2017

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ATTP đối với CS KD ăn uống TP
Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ATTP đối với CS KD ăn uống

Tải về

4988/QĐ-BYT 16/09/2016

Quyết định về việc ban hanh 04 Quy trình thanh tra an toàn thực phẩm
Ban hành kèm theo Quyết định này 04 Quy trình thanh tra an toàn thực phẩm, bao gồm:
1. Quy trình 1: Tiến hành một cuộc thanh tra an toàn thực phẩm;
2. Quy trình 2: Tiến hành một cuộc thanh tra an toàn thực phẩm rút gọn;
3. Quy trình 3: Tiến hành một cuộc thanh tra an toàn thực phẩm đột xuất;
4. Quy trình 4: Tiến hành thanh tra an toàn thực phẩm độc lập.

Tải về

Còn hiệu lực

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 26/05/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thông tư liên tịch này hướng dẫn:
1. Phân công và phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
2. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.
3. Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Tải về

Còn hiệu lực

34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 19/12/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm

1. Thông tư liên tịch này quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm đã qua chế biến, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn lưu thông tại Việt Nam (sau đây gọi chung là sản phẩm).

2. Thông tư liên tịch này không áp dụng đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm sơ chế, thực phẩm tươi sống được bán trực tiếp cho người tiêu dùng, thực phẩm bao gói đơn giản (bao gói không kín).

3. Sản phẩm sản xuất chỉ nhằm mục đích xuất khẩu thì việc ghi nhãn phải bảo đảm không làm sai lệch bản chất của sản phẩm, không vi phạm pháp luật của Việt Nam và pháp luật của nước nhập khẩu.

4. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa thực phẩm đã qua chế biến, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn tại Việt Nam.

Tải về

Còn hiệu lực

11/2014/TT-BYT 01/06/2014

Thông tư Quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
Thông tư này quy định về khảo nghiệm, đăng ký lưu hành, quảng cáo, ghi nhãn và sử dụng bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm.

Tải về

Còn hiệu lực

48/2015/TT-BYT 15/01/2016

Thông tư Quy định hoạt động kiểm tra ATTP thuộc quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Thông tư này quy định trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm; nội dung, hình thức kiểm tra; trình tự kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Tải về

Còn hiệu lực

50/2015/TT-BYT 01/03/2016

Thông tư Quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt
Thông tư này quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt.

Tải về

Còn hiệu lực

 1 trong   5  trang  Kế tiếp
Back To Top