Tổ chức Hội thảo chuyên đề “An toàn thực phẩm trong sản xuất nước uống đóng chai”

7/17/2017 2:14:28 PM Nhằm trang bị thêm kiến thức về kỹ thuật sản xuất cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, Chi cục ATVSTP Bình Định phối hợp với trường Đại học Quy Nhơn tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề “An toàn thực phẩm trong sản xuất nước uống đóng chai”.

Thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm tháng 7 năm 2017

7/7/2017 9:12:07 AM

Thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 6 năm 2017

5/29/2017 3:21:37 PM Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 6 năm 2017.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 5/2017

5/3/2017 4:22:14 PM Ngày 26/5/2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định sẽ tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người là chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh

Thông báo thời gian xác nhận kiến thức tháng 4/2017

4/12/2017 3:44:43 PM

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 02 năm 2017.

2/23/2017 9:00:04 AM

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 01 năm 2017

1/6/2017 3:31:22 PM Ngày 12/01/2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định sẽ tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 12 năm 2016

1/6/2017 3:26:32 PM Ngày 23/12/2016, tại Hội trường Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 11 năm 2016.

11/28/2016 7:45:17 PM

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 10 năm 2016.

9/30/2016 6:55:47 AM Theo kế hoạch, ngày 21/10/2016, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định sẽ tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. 

Back To Top