Bình Định: Tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Bình Định: Tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Thực hiện Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định, sáng ngày 16/4/2019 Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm đã tổ Hội nghị Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019....

Văn bản mới ban hành

Back To Top