KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh

11/28/2018 2:47:39 PM Thực hiện Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 03 đoàn thanh tra liên ngành về ATTP, tiến hành thanh tra từ ngày 10/9/2018 đến ngày 21/09/2018

Hội nghị phổ biến Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

11/14/2018 7:59:01 AM

KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

10/17/2018 2:21:43 PM Thực hiện Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết luận thanh tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018

10/5/2018 1:56:41 PM Thực hiện Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 03 đoàn thanh tra liên ngành về ATTP, tiến hành thanh tra từ ngày 10/9/2018 đến ngày 21/09/2018.

Báo cáo Kết quả xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2017 và 09 tháng năm 2018

9/27/2018 8:36:42 AM Thực hiện Công văn số 4694/ATTP-PCTTr ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Cục An toàn thực phẩm về việc báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2017 và 09 tháng năm 2018, Sở Y tế Bình Định báo cáo kết quả thực hiện như sau

Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai

6/28/2018 2:47:49 PM

Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh

5/31/2018 10:52:19 AM Trong mùa nắng nóng, các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tăng cường sản xuất để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc thực hiện các biện pháp quản lý, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở nước uống đóng chai là vô cùng cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, tỉnh Bình Định

5/30/2018 3:55:30 PM Thực hiện quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành quyết định số 994/QĐ-SYT về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” năm 2018 và triển khải công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP trong "Tháng hành động vì ATTP" trên toàn tỉnh với kết quả như sau

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP

5/11/2018 8:40:37 AM Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực ngay từ ngày ký 02/02/2018

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT HÌNH SỰ TRONG XỬ LÝ VI PHẠM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

5/11/2018 8:37:53 AM Ngày 20/6/2017 Quốc hội khóa XIV, đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo đó, tại Điều 317- quy định về tội vi phạm quy định về ATTP. Tại Điều 317 có một số điểm mới, tiến bộ, hợp lý, khả thi, khắc phục được những hạn chế, bất cập của quy định tại Điều 244 BLHS năm 1999 về tội phạm này

Back To Top