BÁO CÁO Kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

6/5/2019 3:21:22 PM Thực hiện Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về ATTP đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-SYT ngày 03/4/2019 về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” năm 2019 và Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 03/4/2019 về việc Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

6/5/2019 3:16:09 PM Thực hiện Quyết định số 495/QĐ-SYT ngày 03/4/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc Thanh tra liên ngành về ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 03 đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP), tiến hành thanh tra từ ngày 17/4/2019 đến ngày 03/5/2019

Bình Định: Kiểm tra Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh thực phẩm tại các huyện/thị xã/thành phố

4/18/2019 6:16:08 AM Thực hiện Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 ban hành kèm Quyết định số 452/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định, Sở Y tế Bình Định (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm) chủ trì thành lập 03 đoàn thanh tra liên ngành về ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2019, thời gian thanh tra từ ngày 17/4/2019 đến ngày 03/5/2019

BÁO CÁO Kết quả chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh

4/16/2019 2:24:59 PM Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 15/3/2019, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch thanh tra liên ngành trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

4/16/2019 2:22:48 PM Căn cứ chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm) xây dựng kế hoạch thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

QĐ Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017

9/7/2017 4:21:11 PM Tết Trung thu là dịp nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm tăng cao, bao gồm cả số lượng và chủng loại, đặc biệt là các loại bánh, mứt, kẹo, bia rượu, nước giải khát.

Kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm các sản phẩm thực phẩm đã công bố chất lượng thuộc ngành Nông nghiệp và Công thương quản lý năm 2017

7/6/2017 2:38:12 PM

Kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017

5/29/2017 3:13:45 PM hực hiện Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 04/4/2017 về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017; toàn tỉnh Bình Định đã tổ chức được 164 đoàn thanh, kiểm tra. Trong đó: tuyến tỉnh gồm 03 đoàn; tuyến huyện 13 đoàn; tuyến xã 148 đoàn.

Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “ Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2017

5/4/2017 4:30:19 PM Hưởng ứng Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn” “Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 04/4/2017 về Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 thành lập 03 Đoàn thanh tra liên ngành với các thành phần: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học Công nghệ, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017

3/27/2017 10:47:38 AM UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Back To Top