QĐ Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017

9/7/2017 4:21:11 PM Tết Trung thu là dịp nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm tăng cao, bao gồm cả số lượng và chủng loại, đặc biệt là các loại bánh, mứt, kẹo, bia rượu, nước giải khát.

Kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm các sản phẩm thực phẩm đã công bố chất lượng thuộc ngành Nông nghiệp và Công thương quản lý năm 2017

7/6/2017 2:38:12 PM

Kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017

5/29/2017 3:13:45 PM hực hiện Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 04/4/2017 về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017; toàn tỉnh Bình Định đã tổ chức được 164 đoàn thanh, kiểm tra. Trong đó: tuyến tỉnh gồm 03 đoàn; tuyến huyện 13 đoàn; tuyến xã 148 đoàn.

Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “ Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2017

5/4/2017 4:30:19 PM Hưởng ứng Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn” “Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 04/4/2017 về Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 thành lập 03 Đoàn thanh tra liên ngành với các thành phần: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học Công nghệ, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017

3/27/2017 10:47:38 AM UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bình Định: Thanh tra chuyên ngành về ATTP tại các cơ sở sản xuất Nước uống đóng chai trên địa bàn toàn tỉnh năm 2017.

3/22/2017 10:41:43 AM Thực hiện Quyết định 192/QĐ – SYT ngày 07/03/2017 của Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, thời gian triển khai từ ngày 14/03/2017 đến ngày 22/03/2017.

Bình Định: Kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh năm 2017.

2/22/2017 9:53:38 AM Nhằm tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các trường học trên địa bàn tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định đã lập kế hoạch số 37/KH-ATVSTP ngày 15/02/2017 về việc kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các trường học trên địa bàn tỉnh, thời gian triển khai kế hoạch từ ngày 20/02/2017 đến ngày 02/3/2017.

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017

2/22/2017 9:18:36 AM Trong năm 2016, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đã được các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai mạnh mẽ, các hoạt động thanh tra, kiểm tra đã góp phần ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần làm thị trường thực phẩm an toàn hơn; đồng thời qua công tác thanh tra, kiểm tra đã có những đề xuất giúp các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sự cố về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm, công bố công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017

Bình Định: Kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Đinh Dậu trên địa bàn tỉnh.

2/14/2017 8:51:33 AM Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-BCĐ ngày 28/12/2016 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, toàn tỉnh Bình Định đã tổ chức được 143 đoàn thanh, kiểm tra. Trong đó: tuyến tỉnh gồm 4 đoàn; tuyến huyện 12 đoàn; tuyến xã 127 đoàn.

Bình Định: Kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

1/18/2017 6:02:52 AM Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định đã lập kế hoạch số 03/KH-ATVSTP ngày 09/01/2017 về việc kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, đối tượng kiểm tra là các cơ sơ kinh doanh dịch vụ ăn uống cà phê giải khát, quán cơm phục vụ xe khách, cửa hàng, nhà hàng ăn uống nơi phục vụ nhiều trong dịp lễ tết, thời gian triển khai kế hoạch từ ngày 16/01/2017 đến ngày 19/01/2017.

Back To Top