• Đinh Thị Bích Thuỷ 10/12/2016 10:16:57 AM Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra không?

   
 • CCVSATTTP
  Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm được quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Luật An toàn thực phẩm, cụ thể:
            - Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá trình kinh doanh và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh;
            - Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm; lưu giữ hồ sơ về thực phẩm; thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 56 của Luật này.
            - Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; thông báo cho người tiêu dùng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm khi vận chuyển, lưu gữi, bảo quản và sử dụng thực phẩm.
            - Kip thời cung cấp thông tin về nguy cơ mất an toàn của thực phẩm và cách phòng ngừa cho ngưới tiêu dủng khi nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân sản xuất,nhập khẩu.
           - Kịp thời ngừng kinh doanh, thông tin cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và người tiêu dùng khi phát hiện thực phẩm không an toàn;
            - Báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền và khắc phục ngay hậu quả khi phát hiện ngộ dộc thực phẩm hoặc bệnh truyền qua thực phẩm do mình kinh doanh gây ra.
           - Hợp tác với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra ngộ độc thực phẩm để khắc phục hậu quả, thu hồi hoặc xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn.
            - Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra ,kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
            - Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của Luật này;
            - Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra.
            * Nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra ngộ độc thực phẩm thì bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điểm a Khoản 6 và Điểm a Khoản 8,Điều 22 của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử lý vi phạt hành chính về ATTP. Buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.
 • Đinh Thị Bích Thủy 10/12/2016 10:13:59 AM Tôi là dân thường nên chưa rõ về các Nghị định, nhờ cán bộ giải thích rõ hơn về các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra? Quý cơ quan trả lời như thế tôi chưa rõ.
 • CCVSATTTP
  Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng tôi xin trả lời như sau:
  Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm được quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Luật An toàn thực phẩm, cụ thể:
            - Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá trình kinh doanh và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh;
            - Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm; lưu giữ hồ sơ về thực phẩm; thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 56 của Luật này.
            - Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; thông báo cho người tiêu dùng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm khi vận chuyển, lưu gữi, bảo quản và sử dụng thực phẩm.
            - Kip thời cung cấp thông tin về nguy cơ mất an toàn của thực phẩm và cách phòng ngừa cho ngưới tiêu dủng khi nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân sản xuất,nhập khẩu.
            - Kịp thời ngừng kinh doanh, thông tin cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và người tiêu dùng khi phát hiện thực phẩm không an toàn;
            - Báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền và khắc phục ngay hậu quả khi phát hiện ngộ dộc thực phẩm hoặc bệnh truyền qua thực phẩm do mình kinh doanh gây ra.
            - Hợp tác với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra ngộ độc thực phẩm để khắc phục hậu quả, thu hồi hoặc xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn.
            - Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra ,kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
            - Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của Luật này;
            - Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra.
            * Nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra ngộ độc thực phẩm thì bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điểm a Khoản 6 và Điểm a Khoản 8,Điều 22 của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử lý vi phạt hành chính về ATTP. Buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.
 • Huỳnh Ngọc Phúc 10/12/2016 10:13:06 AM Hiện nay vấn đề VSATTP là 1 vấn đề đáng lo ngại, báo chí cũng đã lên tiếng nhiều về vấn đề này. Tuy nhiên em thấy các cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc để thực hiện việc chấn chỉnh lại vấn đề này và nếu có cũng dừng lại ở việc phạt hành chính, phạt xong thì việc cũ tái diễn. Hàng rong bày bán ở vỉa hè ngay cạnh bãi rác... Vậy các ngành chức năng khi nào mới bắt tay vào để xử lí triệt để các vấn đề này vậy?
 • CCVSATTTP
               Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng tôi xin trả lời như sau:
            Hiện nay, vấn đề ATTP là vấn đề nóng bỏng của toàn xã hội. Để bảo đảm ATTP, ngoài việc quản lý của các cơ quan chức năng, bản thân người tiêu dùng cần có kiến thức và ý thức về ATTP. Đối với các cơ quan quản lý thì có sự phân cấp trong từng lĩnh vực, ngành nghề và theo tuyến từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã theo Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12. Trong công tác quản lý, các cơ quan sẽ quản lý cơ sở dưới nhiều hình thức và biện pháp như cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, ký Giấy cam kết, tập huấn kiến thức ATTP, thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định. Trong năm, có 3 đợt cao điểm là Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết trung thu, các ban ngành sẽ đồng loạt ra quân thanh, kiểm tra ATTP. Hàng tháng có các đoàn thanh, kiểm tra chuyên ngành. Đối với loại hình hàng rong, thức ăn đường phố thì cơ quan quản lý là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn mà trực tiếp là trạm y tế. Đối với loại hình này thì việc quản lý còn khá nhiều khó khăn do tính chất buôn bán nhỏ lẻ, người kinh doanh đa phần là khó khăn về kinh tế. Vì vậy, ngoài việc tăng cường quản lý của các cơ quan nhà nước, người dân cần phải lựa chọn những địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống bảo đảm vệ sinh, cách xa nguồn ô nhiễm và người bán hàng phải có trang thiết bị, dụng cụ đầy đủ, trang phục riêng, dùng khẩu trang, sử dụng găng tay dùng một lần khi chia thức ăn chín để phục vụ người tiêu dùng.
 • Diệu 10/12/2016 10:12:42 AM Xin cho biết, cơ quan chức năng có những biện pháp nào ngăn chặn tình trạng hàng nông sản kém an toàn của Trung Quốc tràn ngập tại các chợ trên địa bàn?
 • CCVSATTTP
              Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng tôi xin trả lời như sau:
            Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan thì quản lý ATTP các chợ trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm Sở Công Thương (trừ các chợ đầu mối nông sản). Tuy nhiên, về vấn đề này, xin được trả lời như sau: Để ngăn chặn tình trạng hàng nông sản kém an toàn của Trung Quốc tràn ngập tại các chợ trên địa bàn, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan. Trước hết, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát tại  các cửa khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu hàng nông sản. Đối với hàng nông sản nhập chính ngạch thì cần phải có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để kiểm soát, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, lấy mẫu thực phẩm kiểm tra dư lượng hóa chất BVTV, chất kích thích tăng trưởng trong nông sản. Trên địa bàn tỉnh ta có các cơ sở nhập hàng nông sản Trung Quốc  thì các cơ sở này phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP hoặc ký cam kết bảo đảm ATTP. Đối với hàng hóa nông sản phải có đầy đủ giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xử của sản phẩm. Ngoài việc quản lý các cơ sở này, các cơ quan chức năng còn tăng cường lấy mẫu các loại nông sản tại chợ để kiểm tra tồn dư hóa chất BVTV, chất kích thích tăng trưởng làm cơ sở cảnh báo cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tiểu thương tại chợ và đến người tiêu dùng trong việc mua bán các loại nông sản bảo đảm ATTP.
 • Phạm Duy Hải 10/12/2016 9:58:15 AM Hiện nay tại Bình Định có rất nhiều người bán hàng rong trên vỉa hè, những người bán hàng rong này có áp dụng ATVSTP không? Cơ quan chức năng quản lý như thế nào đối với trường hợp này? Các cơ quan chức năng đã có biện pháp gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân chưa?
 • CCVSATTTP Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng tôi xin trả lời như sau:
  Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 có hiệu lực từ ngày 11/6/2011  giải thích như  sau: Thức ăn đường phố là thực phẩm chế biến dùng để ăn, uống ngay, trong  thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong,  bày bán trên đường phố , nơi công cộng hoặc những nơi tương tự. Theo Điều 31 và Điều 32, Mục 5 được quy định tại Luật An toàn thực phẩm thì người bán hàng rong trên các vỉa hè điều phải tuân thủ theo các điều kiện quy định tại Luật này.
  Tại  Điều 33 tại Mục 5 của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm quy định đối tượng này thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân nhân các cấp, theo phân cấp đối tượng này do UBND cấp xã, phường thị trấn quản lý.
  Hàng năm UBND các xã, Phường, thị trấn chỉ đạo cho các Ngành liên quan như: Y tế, Nông nghiệp, Công thương phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức kiểm tra liên ngành  03 đợt cao điểm trong năm như Tết Nguyên Đán, Tháng Hành động vì ATTP và Tết Trung thu, Ngoài các đợt cao điểm địa phương còn tổ chức các đợt kiểm tra chuyên ngành trong năm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn quàn lý.
 • Trần Anh Vũ 10/12/2016 9:57:22 AM
  Trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì những hành vi nào bị cấm?
 • CCVSATTTP
  Ông Lê Văn An - Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP 
  Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng tôi xin trả lời như sau:
  Theo Điều 5 Luật An toàn thực phẩm quy định như sau :
  Điều 5. Những hành vi bị cấm
  1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực phẩm.
  2. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm.
  3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  5. Sản xuất, kinh doanh:
  a) Thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;
  b) Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
  c) Thực phẩm bị biến chất;
  d) Thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc, tác nhân gây ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép;
  đ) Thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm;
  e) Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu;
  g) Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh;
  h) Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng ký bản công bố hợp quy;
  i) Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng.
  6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đã vận chuyển chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm.
  7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm.
  8. Che dấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm hoặc các hành vi cố ý khác cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm.
  9. Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  10. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
  11. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng.
  12. Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh.
  13. Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, diện tích phụ chung để chế biến, sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố.
 • Trần Trang 10/12/2016 9:56:17 AM Xin cho biết hiện nay có bao nhiêu cơ sở giết mổ tập trung?
 • CCVSATTTP
  Ông Nguyễn Thanh Hưng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản - Sở NN&PTNT
  Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi như sau: 
  Hiện nay có 3 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung ở Quy Nhơn: 2, An Nhơn: 1. Về cơ sở giết mổ gia súc thì hiện nay ngành Nông nghiệp đang quy hoạch và xây dựng tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh.
 • Võ Phúc Gia Huy 10/12/2016 9:55:47 AM
  Con tôi rất thích ăn vặt ở đường phố, vậy theo các cơ quan chức năng cơ sở nào để đánh giá ATVSATTP đối với những quán ăn vặt đường phố?
 • CCVSATTTP
  Ông Lê Văn An - Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng tôi xin trả lời như sau:
  Những quán bán thức ăn sẵn trên hè phố thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố, để đánh giá về ATVSTP loại hình trên phải áp dụng theo Điều 7 và Điều 8 Thông tư 30/2012/TT-BYT Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.
  Để đánh giá khu phố, phường, xã đạt tiêu chí về ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố thì áp dụng theo Kế hoạch số 106/KH-BYT ngày 26/02/2013 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP đối với kinh doanh thức ăn đường phố năm 2013-2014 theo quy định tại thông tư 30/2012/TT-BYT.
 • Lê Thị Trà 10/12/2016 9:55:20 AM
  Mỗi sáng ở chợ, tôi thấy có cán bộ thú y cầm cái con dấu xanh đi tới các quầy thịt và lăn. Theo quan sát, cán bộ không hề cầm miếng thịt lên quan sát hay có dụng cụ kiểm tra. Xin hỏi, căn cứ vào đâu mà cán bộ kiểm định như thế? Chắc chắn rằng các thịt đó sẽ có loại không đạt chuẩn, cán bộ đó có chịu trách nhiệm trước pháp luật và người tiêu dùng khi thịt không chất lượng?
 • CCVSATTTP
  Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Chi cục Thú y xin trả lời như sau:
  Thịt đảm bảo an toàn là thịt phải được kiểm tra, kiểm soát từ khâu đầu đến khâu cuối tại các cơ sở giết mổ tập trung theo Thông tư 60 và 61/2010/QĐ-BNN Ban hành quy trình giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Tại Bình Định hiện nay chưa có các cơ sở giết mổ gia súc tập trung và UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, tổ chức, xây dựng lò mổ tập trung trên địa bàn toàn tỉnh, vì vậy trước mắt cán bộ Thú y được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và được thực hành hướng dẫn quan sát thịt bằng cảm quan (mắt) để phát hiện được các bệnh nguy hiểm, ví dụ bệnh Lở mồm long móng (bệnh này móng sẽ tróc ra, lưỡi, lợi  lở ra) hoặc bệnh lợn gạo thì sẽ nhìn thấy ấu sán giống như gạo sẽ rơi ra ngoài...để kiểm tra, trong điều kiện hiện tại bạn có thể yên tâm khi thịt đã được kiểm tra và đóng dấu. Hi vọng trong thời gian tới gia súc sẽ được giết mổ ở các cơ sở giết mổ tập trung. Xin cảm ơn.
 • Trần Thị Thanh Thảo 10/12/2016 9:54:41 AM
  Tôi ở Tam Quan, Hoài Nhơn muốn mua thịt heo, thịt bò về để sản xuất nem chả thì tôi nên mua ở đâu? vì tôi ko biết ở đâu bán thịt heo thịt bò đã được cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y?
 • CCVSATTTP
  Bà Lê Thị Vân - Trưởng phòng Thanh tra pháp chế - Chi cục Thú y - Sở NN&PTNT 
  Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Chi cục Thú y xin trả lời như sau:  Bạn mua thịt heo và thịt bò đã qua kiểm dịch của Thú y tại các cơ sở bán thịt. Xin cảm ơn.
   
Back To Top