DANH SÁCH CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2019

4/20/2019 4:39:21 PM DANH SÁCH CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2019 (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/4/2019)

DANH SÁCH CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2019

4/20/2019 4:35:57 PM DANH SÁCH CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2019 (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/4/2019)

Thông báo Hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

4/19/2019 5:00:47 PM Căn cứ Điểm d Khoản 1, Điểm đ Khoản 2 Điều 7 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật an toàn thực phẩm

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

4/18/2019 2:43:58 PM

Bình Định: Kiểm tra Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh thực phẩm tại các huyện/thị xã/thành phố

4/18/2019 6:16:08 AM Thực hiện Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 ban hành kèm Quyết định số 452/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định, Sở Y tế Bình Định (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm) chủ trì thành lập 03 đoàn thanh tra liên ngành về ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2019, thời gian thanh tra từ ngày 17/4/2019 đến ngày 03/5/2019

Bình Định: Tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

4/18/2019 5:40:17 AM Thực hiện Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định, sáng ngày 16/4/2019 Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm đã tổ Hội nghị Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.

BÁO CÁO Kết quả chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh

4/16/2019 2:24:59 PM Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 15/3/2019, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch thanh tra liên ngành trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

4/16/2019 2:22:48 PM Căn cứ chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm) xây dựng kế hoạch thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2019

4/10/2019 12:21:17 PM Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 04/4/2019 của BCĐ liên ngành tỉnh Bình Định về VSATTP

Ban hành Quyết định triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

4/10/2019 11:07:19 AM Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Back To Top