DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

2/13/2019 4:48:46 PM

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

2/13/2019 4:34:25 PM

An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp: Vẫn chưa hết lo!

1/3/2019 9:45:51 AM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢ DANH CÁN BỘ Y TẾ ĐỂ BÁN SÁCH

12/26/2018 10:17:55 AM Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện các tổ chức, cá nhân giả danh cán bộ công tác trong ngành Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để bán các loại sách, tài liệu liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm.

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh

11/28/2018 2:47:39 PM Thực hiện Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 03 đoàn thanh tra liên ngành về ATTP, tiến hành thanh tra từ ngày 10/9/2018 đến ngày 21/09/2018

DANH SÁCH CƠ SỞ TUYẾN TỈNH QUẢN LÝ

11/15/2018 8:16:46 AM

Hội nghị phổ biến Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

11/14/2018 7:59:01 AM

KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

10/17/2018 2:21:43 PM Thực hiện Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết luận thanh tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018

10/5/2018 1:56:41 PM Thực hiện Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 03 đoàn thanh tra liên ngành về ATTP, tiến hành thanh tra từ ngày 10/9/2018 đến ngày 21/09/2018.

Ăn phải nấm mũ khía nâu xám, 3 bà cháu bị ngộ độc nấm

9/27/2018 3:59:15 PM

Back To Top