Hưởng ứng ngày Quốc tế An toàn thực phẩm (7/6)

6/8/2019 6:00:34 AM Thực phẩm an toàn không chỉ giúp cung cấp đủ chất dinh dưỡng, mà còn đem lại một cuộc sống khỏe mạnh. Kỷ niệm Ngày Quốc tế An toàn thực phẩm (7/6) nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho các loại thực phẩm mà chúng ta ăn mỗi ngày.

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

6/7/2019 4:51:05 PM

BÁO CÁO Kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

6/5/2019 3:21:22 PM Thực hiện Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về ATTP đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-SYT ngày 03/4/2019 về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” năm 2019 và Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 03/4/2019 về việc Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

6/5/2019 3:16:09 PM Thực hiện Quyết định số 495/QĐ-SYT ngày 03/4/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc Thanh tra liên ngành về ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 03 đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP), tiến hành thanh tra từ ngày 17/4/2019 đến ngày 03/5/2019

NGÀY AN TOÀN THỰC PHẨM THẾ GIỚI 07/06/2019 “ AN TOÀN THỰC PHẨM – TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI”

6/3/2019 9:01:06 AM Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới lần đầu tiên, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 12 năm 2018, sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 năm 2019 với chủ đề "An toàn Thực phẩm, trách nhiệm của mọi người". WHO, phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) hân hạnh tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên nỗ lực kỷ niệm Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm nay và trong những năm tới.

HIỂU RÕ VỀ DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

5/30/2019 8:58:02 AM Dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus African swine fever virus (ASFV) gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài heo, tỉ lệ chết cao lên đến 100%. “Siêu” virus này có khả năng kháng khuẩn và khử trùng. Nó tồn tại trong thời gian 2 – 4 tháng trong một cơ sở bị nhiễm bệnh và 5-6 tháng trong thịt bị nhiễm bệnh.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢ DANH CÁN BỘ Y TẾ ĐỂ BÁN SÁCH

4/26/2019 10:53:57 AM Hiện nay, có một số tổ chức, cá nhân đang mạo danh là người của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế liên hệ với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh để bán các loại tài liệu liên quan đến vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trong "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm"

Thông báo Hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

4/19/2019 5:00:47 PM Căn cứ Điểm d Khoản 1, Điểm đ Khoản 2 Điều 7 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật an toàn thực phẩm

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

4/18/2019 2:43:58 PM

Bình Định: Kiểm tra Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh thực phẩm tại các huyện/thị xã/thành phố

4/18/2019 6:16:08 AM Thực hiện Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 ban hành kèm Quyết định số 452/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định, Sở Y tế Bình Định (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm) chủ trì thành lập 03 đoàn thanh tra liên ngành về ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2019, thời gian thanh tra từ ngày 17/4/2019 đến ngày 03/5/2019

Back To Top