Giao lưu trực tuyến “ Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn” năm 2017

6/13/2017 4:25:03 PM

UBND Bình Định tổ chức họp Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

9/7/2016 10:12:50 AM

Tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

5/9/2016 11:12:04 AM Mấy năm qua, việc kết hợp tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, hoạt động sản xuất, nuôi trồng, cung ứng, dịch vụ các sản phẩm liên quan đến VSATTP đã dần đi vào nền nếp, đúng quy định của Nhà nước. Tuy vậy vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục.

Back To Top