Tổ chức Hội thảo chuyên đề “An toàn thực phẩm trong sản xuất nước uống đóng chai”

7/17/2017 2:14:28 PM Nhằm trang bị thêm kiến thức về kỹ thuật sản xuất cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, Chi cục ATVSTP Bình Định phối hợp với trường Đại học Quy Nhơn tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề “An toàn thực phẩm trong sản xuất nước uống đóng chai”.

Thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm tháng 7 năm 2017

7/7/2017 9:12:07 AM

Thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 6 năm 2017

5/29/2017 3:21:37 PM Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 6 năm 2017.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 5/2017

5/3/2017 4:22:14 PM Ngày 26/5/2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định sẽ tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người là chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh

Bình Định tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017

4/18/2017 5:21:01 AM Ngày 15/4/2017, tại Hoa viên Quang Trung, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017.

Thông báo thời gian xác nhận kiến thức tháng 4/2017

4/12/2017 3:44:43 PM

Ăn các loại hạt tốt cho sức khỏe

4/12/2017 3:35:13 PM

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017

3/31/2017 10:06:20 AM

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 02 năm 2017.

2/23/2017 9:00:04 AM

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 01 năm 2017

1/6/2017 3:31:22 PM Ngày 12/01/2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định sẽ tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Back To Top