Thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm tháng 7 năm 2017

7/7/2017 9:12:07 AM


Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo thời gian tổ chức xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm tháng 7 năm 2017.
 Theo kế hoạch, ngày 21/7/2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định sẽ tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.
Nội dung xác nhận bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Kiến thức chung là các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, các mối nguy an toàn thực phẩm, điều kiện và phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hành tốt an toàn thực phẩm./.
Phòng Nghiệp vụ

Back To Top