Ngành Y tế triển khai thực hiện “ Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2016

5/12/2016 2:12:30 PM


Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Y tế đã lập kế hoạch hướng dẫn các đơn vị chủ động triển khai các hoạt động của Tháng hành động và hướng tới chủ đề tháng hành động “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”.
 

Theo đó, trước và trong Tháng hành động Ngành Y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2016; thành lập các đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc quản lý và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP theo phân cấp cỏa cơ quan chức năng, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý chất lượng VSATTP của các cơ sỏ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ở các địa bàn trọng điểm, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau, thịt là sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản uy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, các bộ, ngành liên quan và UBND các cấp về ATVSTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện VSATTP và kiến thức khoa học về VSATTP, tác hại của thực phẩm không an toàn; giám sát, hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; mở rộng diện tích trồng rau an toàn, các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm ATTP; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, vận chuyển thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm rau, thịt an toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định bảo đảm an toàn sản xuất rau, thịt, quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, sử dụng hóa chất, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm rau, củ, quả, nông sản do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, góp phần vào giảm thiểu ngộ độc thực phẩm từ rau, thịt.

Ngoài ra, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế tham mưu cho các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2016 ở địa phương; Phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện VSATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Trong quá trình kiểm tra cần tăng cường sử dụng các test nhanh để sơ bộ đánh giá kết quả mẫu thực phẩm và lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Sở Y tế cũng yêu cầu sau Tháng hành động các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các hoạt động thường xuyên về đảm bảo chất lượng VSATTP, chú trọng công tác thông tin, giáo dục truyền thông; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật An toàn thực phẩm, Nghi định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn vản quy phạm pháp luật về VSATTP; tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về việc thực hiện các quy định về chất lượng VSATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; và báo cáo kết quả hoạt động về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để tổng hợp báo cáo về Sở Y tế trước ngày 25/5/2016./. 

Back To Top