Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP tại Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Định.

9/1/2017 10:41:55 AM


Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP tại Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Định.
Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-MTTQ-BTT ngày 31/7/2017 của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định về giám sát công tác quản lý nhà nước và chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, tại hội trường Chi cục ATVSTP đã diễn ra buổi làm việc giữa MTTQ tỉnh Bình Định và Chi cục ATVSTP.
Về phía MTTQ tỉnh có các đồng chí: Hồ Sĩ Dũng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và các thành viên trong Đoàn giám sát.
Về phía Chi cục ATVSTP có lãnh đạo Chi cục, đại diện các phòng ban liên quan.

Tại buổi làm việc, Bà Trần Thị Ánh Hồng - Chi cục trưởng đã  cung cấp thông tin về công tác quản lý về an toàn thực phẩm; thực trạng an toàn thực phẩm tại địa phương; việc thực  thi các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trên đại bàn tỉnh.
Qua công tác giám sát, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh, Sở Y tế, công tác quả lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh của Chi cục ATVSTP và đề nghị Chi cục ATVSTP tiếp tăng cường tuyên truyền, thanh tra kiểm tra về ATTP trên địa bàn tỉnh để người dân, doanh nghiệp được biết các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP  trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm./.
Phòng Nghiệp vụ

 

Back To Top