Kế hoạch treo băng rôn trong "Tháng hành động vì ATTP" năm 2019

4/10/2019 12:16:02 PM Kế hoạch số 80/KH-ATVSTP ngày 26/3/2019 của Chi cục ATVSTP

Bình Định tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017

4/18/2017 5:21:01 AM Ngày 15/4/2017, tại Hoa viên Quang Trung, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017.

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017

3/31/2017 10:06:20 AM

Ngày 19/4/2016, Ban chỉ đạo Liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 với chủ đề “tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”.

5/12/2016 2:32:58 PM Ngày 19/4/2016, Ban chỉ đạo Liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 với chủ đề “tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”.

Ngành Y tế triển khai thực hiện “ Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2016

5/12/2016 2:12:30 PM Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định,

Phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016"

5/12/2016 2:10:07 PM Sáng 12/4, UBND thành phố Hà Nội đã phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016".

Bình Định: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016

5/12/2016 1:49:34 PM Ngày 15/4/2016, tại Hoa viên Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động “Vì an toàn thực phẩm”, Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Bình Định: Tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động vì ATTP

5/12/2016 1:46:17 PM Ngày 11/4/2016 tại hội trường Sở Y tế tỉnh Bình Định, đã diễn ra cuộc họp tổ chức hội nghị triền khai “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và Chiến dịch phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết" trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Back To Top